Ομαδικές Συνεδρίες

Ομαδικές συνεδρίες απώλειας βάρους 3-5 ατόμων

Στην προσπάθεια απώλειας βάρους πολλά άτομα έχουν την ανάγκη να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους, τις δυσκολίες τους και τις σκέψεις τους με άτομα που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι μια ομαδική συνεδρία μέσα από την επικοινωνία και την συζήτηση μας βοηθάει γιατί νιώθουμε ότι υπάρχουν και άλλοι με παρόμοιες δυσκολίες και καταστάσεις και αυτό μας αποφορτίζει και μας μειώνει το άγχος.

Ως εκ τούτου αυτό μπορεί να συντελέσει σε μια επιτυχημένη προσπάθεια απώλειας βάρους.